Tester เป็น คน ไม่ใช่ ทรัพยากร

tester-is-human-not-resource

กราบสวัสดีบ่ายวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 มีเวลาอยู่นิดหน่อยเลยมาขอเขียน Blog จากคำถามที่เกิดในชั้นเรียน The Whole Team Approach to Agile Testing ของ Janet Gregory หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Agile Testing และ More Agile Testing ที่มาเปิดสอนที่กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 21 — วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

utilize tester resource เป็นหนึ่งในคำถามที่คนเข้าเรียนประสบภัยอยู่และอยากหาคำตอบดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

เมื่อ Janet ได้เห็นคำถามนี้สิ่งที่ Janet ให้คำแนะนำคือ

 • Tester, Developer หรือ ใครๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น คน ไม่ใช่ ทรัพยากร (Resource)
 • Resource ในความหมายของ Janet คือ Test Environment, Test Data, Test Equipment และอื่นๆ

เพิ่มเติมจากมุมมองตัวผมเองทั้งที่ทำงานมา พูดคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่และสั่งสอนจากครูบาอาจารย์

 • คนที่เราทำงานด้วยไม่ว่าจะบทบาทใดหรือสวมหมวกอะไรเขาคือ บุคลากร
 • การทำงานไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ต้องให้ คนที่จะต้องทำงานนั้นๆ มีส่วนร่วมด้วยตลอด
 • อย่ามองว่า คนนั้น คนกลุ่มนั้น ไม่เคยทำงานนี้จะทำไม่ได้ ที่ทำไม่ได้เพราะไม่เคยทำหรือไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นให้คนเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการทำงานนั้นๆ เช่น การประเมินและประมาณการ (Estimate) และการวางแผนงาน (Planning) เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์
 • คนแต่ละคนมีบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคน ไม่มีใครเหมือนใคร ดังนั้นต้องสังเกตและทำความเข้าใจกับบุคลิกและตัวตนของแต่ละคน เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันกับเขาได้

ดังนั้นควรจะเปลี่ยนจาก utilize tester resource มาเป็น manage tester effort จะดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น

ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนหนึ่งเรื่องว่า ณ ปัจจุบัน (ซึ่งดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน) ยังไม่มีที่ไหนกล้าลงทุนเรื่องการจัดจ้าง Tester ให้เพียงพอ

ดังนั้นปัญหาที่มักจะเจอก็คือมีความต้องการในการให้ Tester เข้าไปช่วยทดสอบอยู่เรื่อยๆ จากหลายๆ ทีม สิ่งที่อยากจะให้เข้าไปช่วยก็คือ ลงมือทดสอบ

ในเรียนมีคนถาม Janet ว่า มีการร้องขอเพื่อให้ Tester หนึ่งคน เข้าไปช่วยในการทดสอบจาก 2 ทีมจะทำอย่างไรดี?

สิ่งที่ Janet ตอบก็คือ

 • ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด Bug ในแต่ละทีม
 • ทีมไหนมีความเสี่ยงมากให้ Tester เข้าไปช่วยในทีมนั้น
 • อีกทีมให้ไปในลักษณะของการให้คำแนะนำและ/หรือออกแบบการทดสอบให้
 • Tester จะต้องแปลงร่างเป็นคุณครูเพื่อสอนและโค้ชเพื่อฝึกให้ทุกๆ คนในทีมสามารถทำงานตามกระบวนการของการทดสอบได้ (Test activities)

ในการตอบของ Janet แต่ละครั้งนั้นมักจะออกตัวก่อนเสมอๆ ว่า เป็นความคิดเห็น เป็นประสบการณ์ ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูก เป็นสิ่งที่ทำมาแล้ว

ดังนั้น No One fit All

ไม่มีอะไรที่จะสามารถ Ctrl+C จากที่หนึ่งแล้วไป Ctrl+V อีกที่หนึ่งได้

สรุปความ

ลด ละ และเลิกการเรียก คน ว่าเป็น Resource แล้วเริ่มที่จะให้คนเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • ประมาณการ
 • วางแผน
 • แก้ไขปัญหา

ถ้าคนเหล่านั้นไม่มีความรู้และประสบการณ์จง

 • ให้องค์ความรู้ (Training)
 • ฝึกและให้คำแนะนำเพื่อปรับให้ดีขึ้นจากการลงมือทำซึ่งเริ่มจากทำให้ดูเป็นตัวอย่าง (Leading by Doing and Coaching)

จนกว่าคนเหล่านั้นจะสามารถทำเรื่องนั้นๆ ได้เอง เราก็ค่อยๆ ถอยออกมาดูอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ

if_you_are_a_leader_the_people_are_your_work

ผมเจอภาพนี้มาจาก Facebook และโดนใจมากๆ ลองค่อยๆ คิด พินิจและวิเคราะห์หากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อ่านมาถึงตรงนี้เป็น Team Leader หรือ Manager ครับ :)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 15:30น.
สีลม กรุงเทพมหานคร
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.